The book ‘Rajayoga Parasyam’ was written by the founder of ‘Anandamatham’ Sri Paramahamsa Brahmananda Sivayogi. The books was published by Siddhasram of Alathur.

Read Rajayoga Parasyam (Malayalam PDF) by Brahmananda Sivayogi