Kundalinippattukal (Malayalam PDF) is a book edited by Thiruvallam Bhaskaran Nair from Jnanakkovai and Paduthurai of Tattwarayar. The songs describes about the state of ‘Yoga Jnana’.

Read Kundalinippattukal (Malayalam PDF) by Thiruvallam Bhaskaran Nair